ג'אם סיום מפעים ומרטיט לב

זה יהיה ג'אם אחרון

נה נה נה נה עו-לם

עם האינטרנציונל ייעור ישגב אדם

פסטיבל יערות מנשה

גופים תומכים