דבר  אלי  בגופך – Contact Improvisation

מתחם סדנאות - 11:0 20/05/2017

דבר אלי בגופך – Contact Improvisation

קונטקט הוא ריקוד גוף לגוף, שיח עשיר כקשת של תנועה, מהווים ורגשות הנפרסים במרחב בין שמיים לארץ.

הרוקדים נושאים ונותנים על התנאים, על הגבולות ועל מהות הריקוד ביניהם. השיח הוא הריקוד עצמו, לובש צורה של שאלה, של הסכמה או של מיקוח.

מידת ההסכמה האישית לצאת למסע באי הודאות, היא המיומנות המשמעותית בריקוד.

כל רוקד ורוקדת יכולים לבקש אין סוף משאלות מהריקוד. אפשר לבקש מיומנויות של אקרובטיקה אווירית, אפשר להתחזק כאטלס, זריזות של קוף, רכות של עצת ים, הקשבה של נזיר זן או שמחה של ליצן חצר. יש המבקשים שייכות לקבוצה, קרבה ומגע בטוח, אחרים מבקשים שליטה. כל המשאלות מתממשות אם למבקש יש סובלנות בהירות והתמדה.

לרוב לוקח זמן לזהות את הבקשה, אפשר לבחור כמה, אפשר להחזיר ולבחור מחדש. יש כאלה שלא מוצאים, משתעממים והולכים לחפש במקום אחר.

זוהר רבינוביץ'– מנחה קונטקט, מורה לתנועה ומטפל בגישה הנוירו התפתחותית תפקודית. ממייסדי הריקוד החופשי בירושלים –הבוגי, וסדנאות הריקוד בצבע.

פסטיבל יערות מנשה

גופים תומכים