זאב גולן - שיחה על חינוך וחופש

אוהל שיח - 9:30 20/05/2017

זאב גולן - שיחה על חינוך וחופש

 ננסה לפענח את הפעולה של בית הספר על היחיד. ניגע בחווית בית הספר האישית של המשתתפים, וגם בתאוריה ובאלטרנטיבות.
המנחה - זאב גולן - מחנך ותיק בביה"ס מיתר - בית חינוך ברוח דיאלוגית.
פסטיבל יערות מנשה

גופים תומכים