Dema

ארמגדון - 0:30 19/05/2017

Dema

פרויקט ניסיוני חדש של תמוז דקל ודן מאיו (TATRAN) שנוצר בתקופה של התפכחות לגלות אמיתות חדשות על מציאות  שהתרגלנו אליה מדי בשביל לראות בבהירות. נקודת ציר בזמן בה אצל אחד משהו התפרק ואצל השני משהו התהווה. אפקט מראה כשנינו מוצאים את עצמנו באותו חלל של ערעור היסוד והרגשה שתנועה חדשה בפתח אך לא ידוע לאן ולמה. כך המוזיקה נעה בקצב שלה דרך זרמי תודעה מאפס דרך מאה אל האפס שבצד השני.

אורחת: קרן דוניץ
פסטיבל יערות מנשה

גופים תומכים