JonZ

העץ - 22:0 19/05/2017

JonZ

 

ג'ונזי הינו צמד אינטימי ואופטימי אשר נוצר במהלך מסע מוסיקלי של ג'ניה וסילנקו ויואב אור בשנת 2014. בבית קטן ומבודד על צלע הר הזמארין המשקיף לכרמל, השניים החלו בכתיבת טקסטים נפרדים, אשר הרצון לאחדות ויצירה משותפת, היא שהביאה אותם לפרק ולהרכיב מחדש את המילים ולנטוע בהם לחנים וצלילים אשר לבסוף יצרו את השירים הפולקיים, והעדינים בשני קולות.

דרך החיים שבה בחרו לחיות היא המהות והקו המנחה של ההרכב. הדבר מתבטא ברצון שלהם לחיי נדידה שמשולבים עם סוגי אומנויות רבים. עניין הנדידה נובע מהרצון לחוות תרבויות ולספוג סאונדים, על מנת לייצר שפה אקלקטית, כמו-כן הדינמאיות מאפשרת להם לבנות בית בכל מקום בו הם נמצאים. במציאת השפה של ההרכב, ישנם כמה יסודות, השפה המוסיקלית וכן השפה החזותית שמורכבת מאומנות ציור ווידאו שמבוצעת על ידי השניים.  

בשנה האחרונה ההרכב מופיע בכל הארץ מפסטיבלים ומקומות גדולים ועד למופעי רחוב וקהילות שונות. בכל הופעותיהם הרצון הוא לשלב נגנים מקומיים במגוון כלים. בחודש מרץ הדואו מגיע לטור בדרום צרפת, ובקיץ הם יוצאים בהרכב מלא, לטור בגרמניה ושכנותיה כשברקע הם מקליטים את אלבומם הראשון שיראה אור בסתיו.


 

פסטיבל יערות מנשה

גופים תומכים