Vitis & Strier

קרחת יער - 22:0 18/05/2017

Vitis & Strier

שתי גיטרות, שני קולות, מפוחית ושירים עוצמתיים יכולים לפעמים להספיק בשביל להעיף אותכם.
עמרי ויטיס וגיא סטריער חזרו מסיבוב ההופעות השני שלהם באירופה לפני מספר שבועות.
צמד האינדי פולק מנגן שירים מקוריים וקאברים בהשראת השנים הקלסיות של סוף שנות ה60, תחילת ה70.

פסטיבל יערות מנשה

גופים תומכים