תוכניה Program
חמישי
aco & Hirte 18:30-21:30
Space junk 21:30-23:30
Dani 23:30-01:00
Rokk 01:00-03:00
שישי
BzB & gogi 11:00-14:00
Tal Wollner & Guy Davidov 14:00-16:30
ReFuture 16:30-18:00
kore dada 18:00-19:00
doobo 19:00-20:30
flying colours 20:30-22:00
sylkworm 22:00-23:30
totem 23:30-01:00
stulip 01:00-03:00
שבת
Don Juan 11:00-12:00
sushi 12:00-14:00
ReSh 14:00-15:00

יום חמישי 30/05/2019

יום שישי 31/05/2019

שבת 01/06/2019